Liten seriös uppfödning av Pinscher och Dvärpinscher.

Kenneln har tilldelats

 Svenska Schnauzer/Pinscherklubben's uppfödarmedalj

för förtjänstfull uppfödning av Pinscher.

Innehavare:

Birgitta Rossbäck & Håkan Skoglund

Österfärnebo.