Lite bilder valpar födda

21/11-08

       
          Tre generationer                          Fyra veckor
 

        
        Sexlingar                                           Mor och barn